Oferta

Kompleksowa obsługa formalno-prawna 

Analiza terenu inwestycji 

Doradztwo techniczne 

Indywidualne projekty budynków i obiektów budowlanych 

Adaptacje i zmiany projektów typowych 

Inwentaryzacje budowlane 

Rozbudowy, nadbudowy i Przebudowy istniejących budynków 

Zmiany sposobu użytkowania 

Ekspertyzy i opinie techniczne 

Trójwymiarowe koncepcje dla wszystkich budynków

Projekty zagospodarowania terenu 

Badania geologicznie

Obsługa geodezyjna

Projekty branży drogowej oraz instalacji sanitarnej, elektrycznej

Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń p.poż.
BHP i sanitarno-higienicznych 


Projekty zamienne

Projekty rozbiórki

Wyodrębnienie samodzielnych lokali

Kosztorysy 

Nadzór autorski