Restauracja

Inwestor zwrócił się do nas z pomysłem przebudowy dawnego budynku mieszkalnego na restaurację. Inwestorowi zależało na tym aby zachować charakter i klasyczność budynku który został wybudowany z cegły. 

© 2023 by Gracious Dwelling. Proudly created with Wix.com